Studiu strategic

Un studiu de piaţa strategic trebuie să determine strategia pe care compania trebuie să o abordeze pentru a se adapta în mod optim la cerinţele pieţei în vederea creșterii cotei de piaţă.

Un studiu de piață strategic își propune, în mare parte următoarele obiective:

poziționarea concurenților din punct de vedere al strategiei;

– măsurarea impactului strategiei abordate;

– identificarea punctelor tari şi punctelor slabe;

Comments are closed.